advertentie Banner Trined

Uden en Landerd nemen leiding in nieuwe samenwerking De Maashorst

Elke gemeente beslist straks over z'n eigen stukje Maashorst. De gemeenten Uden en Landerd, die straks samen de fusiegemeente Maashorst vormen, gaan de lead nemen als het gaat over de verdere ontwikkeling van het natuurgebied.

Daar komt kort gezegd de nieuwe vorm van samenwerking in natuurgebied de Maashorst op neer. De vier colleges van b en w: Landerd, Uden, Oss en Bernheze, zijn het daarover deze week eens geworden.

Maashorst
Voor Uden en Landerd speelt het natuurgebied met dezelfde naam als de fusiegemeente een belangrijke rol in de toekomstvisie. "Strategisch is het belangrijk voor de nieuw te vormen gemeente en het is niet voor niks dat Maashorst de naam van de gemeente wordt", legt Franko van Lankvelt, wethouder van de gemeente Uden en voorzitter van het Bestuurlijk Regieteam (BRT) uit. . "We willen de ambities waarmaken qua natuurgebied, vandaar dat we de lead pakken en ervoor kiezen op een andere manier samen te werken."

De gemeentes Bernheze en Oss hebben andere ambities. Samen met partners als het Waterschap en Staatsbosbeheer sluiten deze gemeentes dienstverleningsovereenkomsten met de nieuwe gemeente Maashorst.

Herperduin
"Uden en Landerd trekken hun eigen plan met de Maashorst. Het natuurgebied staat centraal in de nieuwe fusiegemeente", legt wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss uit. "Herperduin is een heel ander stuk Maashorst dan daar waar wisenten lopen. Recreatie staat hier voorop en in die zin kunnen we als gemeente Oss ons eigen plan trekken en meer op maat werken. Dat is ook in lijn met wat de raad wil."

Samenwerken
Voorheen werd er op alle gebieden samengewerkt, dat is voortaan niet meer zo, legt Van der Schoot uit. "Er zijn wel trajecten waarin je de samenwerking zoekt. Dan heb ik het over natuurbeheer zoals bijvoorbeeld oplossingen voor de verdroging van het natuurgebied. Die aanpak is voor het hele gebied hetzelfde en kunnen we samen uitvoeren."

Wethouder Peter van Boekel wilde niet ingaan op vragen over de rol van de gemeente Bernheze in deze nieuwe samenwerking. "We staan achter de inhoud van het persbericht en willen het daarbij laten."

2022
De gefaseerde invoering start in 2021. Dat is een overgangsjaar waarin de stichting vorm gaat krijgen. De nieuwe vorm van samenwerken wordt formeel bij de herindeling naar de gemeente Maashorst in 2022. De vier gemeenteraden moeten de komende maanden nog een besluit nemen over de nieuwe bestuursvorm.