advertentie Banner SNLR.nl

Uden investeert volgend jaar fors in onderwijshuisvesting

Voor de samenvoeging van Aventurijn en De Klimboom is 6,5 miljoen euro begroot. De twee basisscholen komen onder één dak in een Integraal Kindcentrum. 

In het gebouw is plek voor in totaal 316 leerlingen. Het gaat dan om kinder- en peuteropvang en buitenschoolse opvang. En er wordt 664.000 euro uitgegeven aan de uitbreiding van vrijebasisschool de Zevenster, die krijgen er twee lokalen bij.

In totaal wordt er dus, als het aan het college van B&W ligt, bijna 7,2 miljoen euro uitgegeven aan projecten met een link naar onderwijs. Het totale inversteringsbudget voor de begroting van 2020 is overigens geraamd op 8 miljoen euro. Er gaat dus nog 800.000 euro naar andere zaken.

Renovatie & onderhoud
Zo is er geld beschikbaar voor het renoveren van de gevels van Kunst & Co en de bibliotheek. Ook wil de gemeente geld stoppen in een pilot waarbij kwetsbare mensen zich in stappen kunnen ontwikkelen, hulp krijgen en weer onder de mensen zijn. 

Daarnaast heeft Uden in de begroting geld gereserveerd voor onderhoud. Denk dan aan fietsvoorzieningen op de Industrielaan en het herstellen van de Heuvelstraat.

Herindeling
Tot aan de herindeling is volgens het college een gezond financieel beeld te zien. De gemeente spreekt van een goede financiële basis voor het verdere herindelingsproces met de gemeente Landerd.

De begroting wordt op 7 november behandeld in de raadsvergadering.