advertentie Banner SNLR.nl

Uden sluit 2019 positief af, maar zorgen over toekomst

De gemeente Uden heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 3,1 miljoen euro. Tegelijk zijn er zorgen voor de komende jaren.

Het college van B en W presenteerde woensdag de Programmarekening 2019. Wethouder financiën Franko van Lankvelt: “We kunnen tevreden terugblikken op het jaar 2019. Met een begroting van € 114 miljoen, hebben we veel kunnen realiseren, zoals de bouw van een nieuw politiebureau, toegang tot jeugdzorg via één centrale plek, afronding van de nieuwbouw van het Udens College en een nieuw sport- en beweegbeleid. Ook is gewerkt aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, o.a. door een start te maken met de aanpak van de verbindingsweg N264, samen met de provincie, en de N605. Verder is er natuurlijk geïnvesteerd in de vorming van de nieuwe Maashorstgemeente.”

Onzekere factoren

Wat betreft de begroting voor de komende jaren is het college wat minder positief. Er zijn namelijk nogal wat ‘onzekere factoren’ waarmee rekening moet worden gehouden. Zo is de verwachting dat de algemene uitkering van de Rijksoverheid fors lager zal uitvallen. Ook komt er een nieuwe verdeling van de middelen in het Gemeentefonds, wat voor Uden negatief zal uitpakken. Daarnaast is ook nog niet duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de gemeentefinanciën.

Om de komende maanden weer een sluitende begroting voor de komende jaren aan te kunnen bieden, wordt nog een hele uitdaging, aldus wethouder Van Lankvelt.