advertentie Banner SNLR.nl

UdenPas om jongeren met korting te laten sporten komt er niet

Er komt in Uden geen pas voor jongeren waarmee ze korting krijgen op sportieve- en culturele activiteiten. 

''Interesses veranderen en jongeren worden, ongeacht een geldbedrag en het huishouden waarin ze opgroeien, al op andere manieren gestimuleerd om cultureel en sportief bezig te zijn'', zegt het college van burgemeester en wethouders. 

Kindpakket
Verder wordt in een brief aan de raad opgemerkt dat er sinds vorig jaar een kindpakket is in Uden.''Een bijdrage voor minimagezinnen, zodat kinderen naar muziekles kunnen of de contributie van een sportclub kunnen betalen.''

Omarmd
D66, SP en PvdA  dienden een motie in met het verzoek om te onderzoeken of een zogenaamde ‘Udenpas’ zin heeft. Dit deden de fracties met als doel jongeren kennis te laten maken met sport en cultuur. De motie werd door de andere fracties omarmd en door de raad aangenomen.

Wethouder Ingrid Verkuijlen gaat, nu de pas er niet komt, in het nieuwe sport- en beweegbeleid wel nadrukkelijk de jongeren aanstippen. Ook gaat ze regelen dat het kindpakket nog eens onder de aandacht komt bij inwoners en culturele instellingen. Het nieuwe plan heet 'Winnen doe je met z'n allen' en wordt in het eerste kwartaal van 2020 gepresenteerd.