advertentie Banner Trined

UdenPlus: ‘wil Uden wel van het gas af?’

De gemeente Uden moet eerst onderzoeken wat het draagvlak is onder de inwoners voordat er wordt ingezet op terugdringen van het gebruik van aardgas. Dat vindt de partij UdenPlus die vragen heeft gesteld aan het college van B en W.

Uden is bezig met het ontwikkelen van een warmtevisie als onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarbij gaat het om het stimuleren van het gebruik van alternatieve energie wat moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen in het klimaatakkoord.

UdenPlus is bezorgd over de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze transitie. De partij is bang dat burgers straks opgescheept worden met hogere energierekeningen en dat investeringen niet kunnen worden terugverdiend. UdenPlus vindt dat de gemeente eerst moet peilen of de burgers het zelf wel zien zitten om ‘van het gas af te gaan’. Dat zou kunnen via een referendum of een enquête, aldus de partij. Ook wordt gevraagd hoe de wethouder denkt de overgang ‘haalbaar en betaalbaar’ te houden.