Udense directeur:  “We moeten rekening houden met elkaar”

Ook in Uden maakt bijna iedereen zich zorgen om verkeersveiligheid rondom basisscholen. De verkeersveiligheid krijgt in Uden een 5,9.

Dat blijkt uit onderzoek van Dtv in de gemeenten Bernheze, Den Bosch, Oss en Uden. Dtv benaderde directies en ouderraden of medezeggenschapsraden van basisscholen in de vier gemeenten met een enquête over verkeersveiligheid.

Een tweerichtingsweg, een parkeerplaats naast het schoolplein en verschillende smallere toegangswegen; zo op het eerste oog lijkt de verkeerssituatie bij ’t Mulderke gemakkelijk chaotisch te worden. “Inderdaad, we hebben hier te maken met verkeer wat van alle richtingen komt en zich concentreert op één ingang. Iedereen wil natuurlijk zo dicht mogelijk bij de ingang staan”, uit directeur Martijn Schoonaard zijn zorgen.

De directeur heeft al verschillende pogingen gedaan, om de veiligheid van zijn ‘klanten’ zoals hij de leerlingen zelf noemt te vergroten. “We hebben de ingang verplaatst, zodat de kinderen niet meer direct de weg op hoeven. We spreken ouders aan op hun gedrag, en soms wordt er door boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) gecontroleerd.”

Maar desondanks gaf hij verkeersveiligheid rondom zijn school een vier. Grootste probleem volgens hem is het autogebruik van de ouders. “Als ik het echt platsla, denk ik dat het er op neerkomt dat we gewoon wat meer rekening moeten houden met elkaar. Je merkt dat als ouders in die haast zitten en door moeten, ze gaan parkeren op plekken waar je het eigenlijk niet wil hebben”.

Tekst loopt door onder de video

Die problemen zien andere basisschooldirecties  en ouderraden ook. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat foutparkeren, te hard rijden en onoverzichtelijke situaties de grootste frustraties vormen. Stuk voor stuk auto gerelateerde problemen. “Ja, eigenlijk komt het neer op gedrag van ouders. En dat is natuurlijk het lastigste te veranderen!”, aldus Schoonaard.

Dtv vroeg directies en ouderraden van Udense basisscholen ook naar wat zij nu al doen ter verbetering van de verkeersveiligheid rond hun school. De uitkomst hiervan en wensen en verbeterpunten voor de toekomst volgen later deze week op onze site, samen met een reactie vanuit de politiek.


Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

advertentie

Lees ook deze artikelen