Udense boa's krijgen bonus: 'Ervaren dezelfde dreiging als agenten'

Boa's liggen de laatste maanden onder een vergrootglas. Iedereen vindt wat van hun werk, de druk is hoog en de vraag of boa's meer wapens moeten krijgen is uitgemond in een nationale discussie. Wat vinden ze daar zelf van?

De Udense boa's Lizza van de Rakt en Marc Evers maken donderdagochtend hun ronde door het Udense centrum. Ze maken een praatje met ondernemers en het winkelend publiek. Het werk van de twee boa's is de afgelopen maanden volledig veranderd, zegt Van de Rakt: "De taken zijn verlegd, we kijken door een coronabril en zijn bijna uitsluitend bezig met het handhaven van de maatregelen."

Meer weerstand

Dat handhaven is soms lastig, erkent ze: "Mensen waren in het begin van de crisis wat bang, zorgzamer misschien. Dat is nu minder geworden. Je ziet dat mensen de touwtjes in eigen handen gaan nemen", waarmee ze doelt op de toenemende weerstand die burgers geven, wanneer ze op de regels worden gewezen.

Je ziet dat mensen de touwtjes in eigen handen gaan nemen.

• Lizza van de Rakt, boa

Politieagenten in Nederland ervaren hetzelfde, wat voor de regering reden was om hen een bonus van 300 euro te geven. Burgemeester Hellegers (PvdA) neemt de signalen van 'zijn' boa's serieus en besloot om deze bonus ook aan hen uit te keren: "Ze komen mensen tegen die hun werk volstrekt niet accepteren. Op dat moment krijgen zij soms te maken met dezelfde bedreigingen en intimidatie als politieagenten", aldus de burgemeester.

Lizza van de Rakt en Marc Evers maken hun ronde door het centrum van Uden

Extra bewapening

Diezelfde intimidatie is voor velen een reden op te roepen tot extra bewapening voor boa's. Hellegers is duidelijk wanneer hem wordt gevraagd of boa's meer wapens moeten krijgen: "Als mensen lastig werk doen, moeten zij zich kunnen verdedigen", aldus de burgemeester van Uden, die eerder al een brief aan het OM schreef waarin hij vroeg om extra bewapening voor boa's.

Als mensen lastig werk doen, moeten zij zich kunnen verdedigen.

• Henk Hellegers (PvdA), burgemeester

De plannen stuiten voorlopig op weerstand van Minister Grapperhaus. Die wil, ondanks het toelaten van experimenten met wapenstokken, dat het monopolie op geweld bij politieagenten ligt. Boa Marc Evers zou extra bewapening toejuichen, maar benadrukt wel dat de situatie van boa's in Uden niet te vergelijken is met steden als Eindhoven en Amsterdam: "Er is hier minder sprake van intimidatie, maar het dragen van bijvoorbeeld een wapenstok draagt bij aan een professionele uitstraling, wat ons werk weer ten goede komt."