Udense commissieleden enthousiast over 6,8 ton subsidie voor culturele sector

De gemeente Uden wil eenmalig een subsidie van 6,8 ton verdelen over cultuuurinstellingen om hen te steunen in coronatijd. "Een gemeente die investeert in cultuur, creëert kansen voor burgers."

De Udense cultuursector heeft door corona een flinke klap gehad. Zo heeft theater Markant noodgedwongen vijf medewerkers moeten laten gaan. Uit de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur, die weer fysiek plaatsvond in de raadszaal, bleek dat de Udense partijen enthousiast zijn over de subsidie, die uit de algemene reserves gehaald wordt en ook betaald zijn door het Rijk.  

"We zijn blij met deze subsidie. We dragen de Udense cultuursector een warm hart toe", zei Tinie Kardol (UdenPlus).  Ook GroenLinks is positief en VVD Leefbaar Uden noemt het voorstel 'prima'.

Garderobejuffrouw

Wel waren partijen kritisch, want zo vindt Spencer Zeegers (SP) dat de werkgelegenheid centraal moet staan en mag 'de garderobejuffrouw' niet het slachtoffer worden van het overeind houden van het management.

"Ik vind dat we voorwaarden moeten stellen. Mensen in de cultuursector moeten aan het werk blijven. Wij zijn verantwoordelijk voor de mensen in de cultuursector", zegt hij.  Ook Mirelle Klijs (Gewoon Uden) vroeg zich af wat cultuurinstellingen doen om personeel te behouden.

Terugkeergarantie

Beleidswerker Maud van de Weem liet weten dat theater Markant bij het ontslag van medewerkers een clausule heeft opgesteld waarin staat dat vertrokken medewerkers aanspraak maken op dezelfde functie als het theater weer financieel stabiel is.

Voor andere cultuurinstellingen is dit niet bekend of zo'n terugkeergarantie er is. Ook hadden partijen vragen over hoe het overheidsgeld verdeeld wordt over cultuurinstellingen. Wethouder Ingrid Verkuijlen komt hier in de volgende raadsvergadering op terug.  

Met deze subsidie kunnen we de laatste slag maken

• Gijs de Louw

Directeur Gijs de Louw van Compass Uden sprak in op de vergadering en zei dat de subsidie het laatste zetje kan geven aan cultuurinstellingen om de opgelopen financiele schade te herstellen. "Met deze subsidie kunnen we een slag maken die we met andere overheidssteun niet kunnen."

De Louw juicht het voorstel voor de subsidie dan ook van harte toe. "Want een gemeente die investeert in cultuur, creert kansen voor burgers'.