Uitbreiding Bierbrouwerij Oijen weer stap dichterbij

De uitbreiding van Bierbrouwerij Oijen is weer een stuk dichterbij gekomen. Het Osse college van B en W heeft hiervoor een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld.

Vorig jaar was een aantal bezwaren ingediend tegen de plannen. Het ging dan om een mogelijke toename van overlast en dat de uitbreiding niet zou passen in de omgeving. Op basis van de reacties is het uiteindelijke plan op een aantal punten aangepast. 

Het bedrijfsgebouw wordt uitgebreid tot 900 m2 bruto vloeroppervlak waarvan 650 m2 is bedoeld voor inpandige horeca. Het terras wordt vergroot naar 400 m2. Verder komt in de bestaande bedrijfswoning een groepsaccommodatie voor maximaal 12 personen. De locatie van chalets verhuist naar de westkant van het plangebied en er komt een staanplaats voor campers. De bierbrouwerij krijgt een eigen parkeervoorziening op eigen terrein en een nieuwe inrit vanaf de Kasteelstraat in Oijen. 

De gemeente Oss werkt mee aan de plannen omdat het bijdraagt aan het versterken van de vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme in het Maasgebied. Vier omwonenden hebben al aangegeven dat ze bij de Raad van State beroep gaan aantekenen tegen het bestemmingsplan.