advertentie Banner SNLR.nl

Uitstel regionale inkoop jeugdhulp en Wmo

De gemeenten in de regio hebben besloten om de lopende aanbestedingsprocedures voor specialistische jeugdhulp en Wmo per direct stop te zetten.

Dit vanwege de huidige coronacrisis.

De gemeenten willen er voor zorgen dat juist in deze tijd de jeugdhulp voor kinderen en hun ouders die dat nodig hebben gegarandeerd is. Dat vraagt in de huidige omstandigheden de volledige inzet van alle partijen in het veld, zo is de gedachte. Het is nu dan ook geen goed moment om verder te gaan met aanbestedingsprocedures voor de toekomstige invulling van de zorg.

Ook de inkoopprocedure voor specialistische Wmo wordt om dezelfde redenen een jaar uitgesteld.