Universiteit Leiden vraagt Udenaren om mening over waardering van huizen

De Universiteit Leiden doet onderzoek naar de waardering van huizen (WOZ-waarde). Deze waarde wordt gebruikt om belastingen te berekenen zoals onder andere de rioolheffing, verhuurdersheffing en inkomensbelasting.

In de vragenlijst wordt concreet gevraagd naar het vertrouwen dat inwoners hebben in de waardering van hun huis. Ook wil de gemeente graag weten wat zij beter kan doen. 

De vragenlijst is te vinden op de website van BSOB: https://www.bs-ob.nl/vertrouwen-in-de-woz-waarde. Gegevens worden direct naar de universiteit verstuurd, de gemeente krijgt deze niet.