advertentie Banner SNLR.nl

Van der Schoot: 'Dit wordt een spannende periode'

Er komt maximaal 150 hectare aan zonnevelden in de gemeente Oss, exclusief de 125 hectare in de Lithse polder. Dat staat in de nota grootschalige opwekking zonne-energie.

Wethouder Johan van der Schoot presenteerde dinsdag vol trots het document. Daarin zijn de afspraken over zonne-energie duidelijk vastgesteld. Een van de belangrijkste punten is dat de gemeenteraad bij elk van de initiatieven zelf aan zet is.

"Het is landelijk een complexe discussie", zegt Van der Schoot. "De komende periode komen de raad en het college voor keuzes te staan. Dat wordt spannend, want de druk zit er fors op", merkt de wethouder van de gemeente Oss.

Alle initiatieven moeten individueel beoordeeld worden. De gemeente Oss houdt daarbij vol plaats te bieden aan maximaal 150 hectare aan zonnevelden tot 2023. Daar zit de 125 hectare in de Lithse polder niet bij.

"Je ontkomt niet aan het zelf opwekken van energie", vertelt de wethouder, die daarmee verwijst naar een onderzoek van de universiteit van Delft. In drie jaar tijd is er door gemeentes slechts 0,5 procent bespaard, ondanks grote maatregelen. "Dat gaat dus niet hard genoeg."

De komende periode komen de raad en het college voor keuzes te staan. Dat wordt spannend, want de druk zit er fors op

• Johan van der Schoot (CDA), wethouder

 

Drie initiatieven: Oijen, Berghem en Oss
Er zijn momenteel al drie concrete initiatieven voor zonneparken in Oss. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen wil 20.000 zonnepanelen mogelijk maken (in totaal 43.000 vierkante meter). Een particulier op de Valendonkstraat in Berghem heeft een plan voor een zonneweide van 1,6 hectare. En in Oss Zuid moet een zonnepark komen. Hierbij gaat het om 11 hectare die moet komen tussen de Docfalaan, Vorstengraflaan, Steenweg en Munlaan. Deze drie voorstellen gaat het college als eerste aan de raad voorleggen.

Lithse Polder
De Lithse polder valt er niet onder. Daar is veel discussie over de totstandkoming van zonnevelden. Woensdag vindt er een informatieve bijeenkomst plaats in Lith, net zoals die er eerder zijn geweest in Geffen en in de gemeente Den Bosch. Voor inspraak van tegenstanders is dit niet de bijeenkomst, ook al kondigden ze aan wel in te willen spreken.

Windenergie
Het document is gericht op zonne-energie, maar ook windmolens moeten in de gemeente Oss gaan verrijzen. Er zijn onder meer plannen voor Elzenburg-de Geer en Stijbeemden. Oss heeft een groot buitengebied en daardoor moet het omliggende gemeentes helpen het landelijke klimaatprobleem op te lossen. Een gemeente als Uden kan bijvoorbeeld niets doen met windmolens, omdat ze te dicht op de radar van vliegbasis Volkel zouden liggen. Op 12 december is er in het gemeentehuis een opiniecommissie die volledig zal gaan over energie.