Van Munster Recyclers koopt perceel op Vorstengrafdonk

Recyclingbedrijf Van Munster uit Heesch gaat uitbreiden op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss.

Het bedrijf aan de Zoggelsestraat is de afgelopen tijd flink gegroeid en wil al jaren uitbreiden. Daarnaast bestaat de vrees dat bewoners van de dichtbij gelegen nieuwbouwwijk De Erven gaan klagen over langsrijdende vrachtwagens. In deze wijk worden 400 woningen gebouwd.

Er is nu een perceel van circa 27.000 vierkante meter inclusief bestaande bedrijfsgebouwen op de Keltenweg op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss aangekocht. Hier zat eerst medisch groothandel Brocacef.

Na de zomervakantie verplaatsen we de kantoorfuncties en de archiefopslag van zusterbedrijf Reisswolf naar Oss"

Directeur Jan van Munster

“De aankoop van de Keltenweg 40 in Oss biedt ons de kans om onze verwerkingscapaciteit uit te breiden. Daarnaast hebben we nog een naastgelegen perceel van de gemeente kunnen kopen zoat we in totaal uitkomen op 34.000 vierkante meter. Dat is hard nodig, want de ingezette groei kan met de locaties in Heesch en Venray niet opgevangen worden”, laat directeur Jan van Munster weten.

“We gaan de komende maanden onderzoeken hoe we deze extra capaciteit zo slim mogelijk in kunnen zetten. Na de zomervakantie verplaatsen we de kantoorfuncties en de archiefopslag van zusterbedrijf Reisswolf alvast naar Oss. Op die manier kunnen we de verwerkingscapaciteit in Heesch vergroten. ”

Voorlopig zal de aangekochte locatie in Oss ingezet worden naast de reeds bestaande locaties van Van Munster Recyclers in Heesch en Venray. "We bekijken de komende drie tot vijf jaar hoe we het allemaal precies gaan invullen. In die periode kan ook in overleg met de gemeente Bernheze worden gekeken naar een eventuele herbestemming van het perceel in Heesch dat we voorlopig als locatie aanhouden."

advertentie

Lees ook deze artikelen