Verkeersmaatregelen: Centrum Rosmalen wordt een woonerf

Het hele centrumgebied van Rosmalen wordt een woonerf. Dat betekent dat het verkeer stapvoets moet rijden en parkeren is alleen toegestaan in parkeervakken. Dat heeft het college van B en W besloten.

Meerdere malen klaagden buurtbewoners al over de onveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Rosmalen. Samen met het Centrum Management en de Wijkraad heeft het college een pakket maatregelen samengesteld om de veiligheid te verbeteren.

In en rondom het centrum van Rosmalen is het bestemmingsverkeer alleen ‘s ochtends tussen 07.00 – 12.00 uur en na winkelsluiting toegestaan. Verder komt er op het plein van De Driesprong een verbod voor bromfietsen en snorfietsen van 12.00 tot 22.00 uur om overlast en onveilige situaties bij de terrassen te voorkomen.

Parkeerwijzigingen

Naast bovenstaande maatregelen, worden er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van parkeren. Die maatregelen bestaan uit het aanpassen van de parkeerroute om bezoekers naar de juiste parkeerplaatsen te verwijzen, in twee verschillende richtingen. Een andere maatregel is het opnieuw inrichten van de Korte Venstraat en de Brouwerijstraat om foutparkeren te voorkomen. Dat gebeurt in overleg met buurtbewoners.

Verder komen er aanpassingen in het kort en lang parkeren. Dat houdt in dat de blauwe zone van parkeerterrein de Oude Dijk naar het parkeerterrein De Kentering wordt verplaatst. De reden hiervoor is de parkeerdruk in het centrum en de verbetering van de bereikbaarheid van de winkels tijdens openingstijden.
Voor een deel van de maatregelen moet nog een verkeersbesluit worden genomen. De procedure hiervoor start in februari.