advertentie Banner SNLR.nl

Verkeersproef Paleiskwartier: langere reistijd en ontevreden bewoners

De verkeersproeven die de gemeente 's-Hertogenbosch afgelopen najaar uitvoerde in het Paleiskwartier, hebben weinig positieve effecten gehad. Zo nam de reistijd toe en ontstond er meer drukte op ongewenste plekken.

De gemeente onderzoekt al langer of de Onderwijsboulevard groener en veiliger gemaakt kan worden. Ook de doorstroming op de Magistratenlaan kan volgens de gemeente beter. Tijdens de proeven, die plaats vonden tussen oktober en december, werden wegen afgesloten en verkeerslichten geplaatst. 

Te drastisch en niet veiliger

De gemeente concludeert nu dat het afsluiten van de Onderwijsboulevard een té drastische maatregel is. Hierdoor wordt het drukker op de Oude Vlijmenseweg en de Magistratenlaan. Op die laatste weg neemt ook de reistijd flink toe. Het plaatsen van verkeerslichten op de kruising Magistratenlaan/Hugo de Grootlaan verergert dit probleem.

Ook de verkeersveiligheid in het paleiskwartier heeft geen baat gehad bij de proeven, zegt de gemeente. Wel wordt het vanzelfsprekend makkelijker om als voetganger de Onderwijsboulevard over te steken, wanneer deze afgesloten is.

Bewoners ontevreden

Daarnaast blijkt uit een enquete van de gemeente onder 1.000 bewoners en scholieren, dat een grote meerderheid tegen de afsluitingen is. De toenemende drukte en langere reistijd zijn hiervoor de grootste redenen.  Bewoners en ondernemers gaven vorig jaar al aan tegen de wegafsluitingen te zijn.

Het Bossche college is nu aan zet om met een plan voor een veilige en groene Onderwijsboulevard te komen. De volledige resultaten van de proeven zijn te vinden op de website van de gemeente.