'Verleggen we de N605 wel of niet naar de Zeelandsedijk?'

Provincie en gemeente hebben meer tijd nodig voor de omgevingsstudie Zeelandsedijk als alternatief voor de huidige N605 door Volkel. Omdat er nu al enkel onderzoeken lopen, zal het besluit over de N605 later gebeuren dan gepland.

De vraag ‘verleggen we de N605 wel of niet naar de Zeelandsedijk?’ is al jaren onderwerp van gesprek. Uit een eerdere studie van de Provincie bleek dat er geen verkeerskundige argumenten zijn voor dit ’omklappen’ van de N605. Nu wordt onderzoek gedaan naar leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Volgens de gemeente is het verstandiger om de onderzoeken parallel ta laten lopen aan de studie. “Dit soort informatie hebben we ook nodig om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen het huidige traject van de N605 en de Zeelandsedijk als alternatief. We doen deze omgevingsstudie overigens in nauw overleg met álle betrokkenen om draagvlak te krijgen voor een duurzame oplossing”, aldus wethouder Van Lankvelt.

Doordat de onderzoeken en de studie op elkaar worden afgestemd wordt het plan later ingediend dan gepland. De studie moet volgend jaar na de zomer worden afgerond. Het voorkeursalternatief kan dan naar verwachting in het najaar 2020 worden voorgelegd aan de gemeenteraad, ter besluitvorming.