advertentie Banner SNLR.nl

Verplichte zorg vanaf 2020 aan huis voor psychisch zieke Bosschenaren

Bosschenaren die verplicht zorg krijgen vanwege een ernstige psychische aandoening kunnen vanaf volgend jaar poliklinisch of thuis die zorg krijgen.

Voorheen moesten mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen verplicht opgenomen worden, maar dat is niet meer het geval. Dit heeft te maken met het intreden van de landelijke Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Hierdoor krijgen mensen die behandeld worden en de familie een grotere rol in hoe de behandeling eruit komt te zien.

In plaats van verplichte opname wordt er nu gekeken naar wat de persoon met geestelijke problemen nodig heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, sociale contacten of een goede woonplek. Hierdoor is het makkelijker voor de personen met problemen om mee te blijven doen in de samenleving.

Ondanks de komst van de nieuwe wet bestaat er nog steeds een kans om iemand verplicht op te laten nemen. Dit kan gebeuren als iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormt.

Gemeente
Met de komst van de Wvggz is er ook een nieuwe taak weggelegd voor de gemeente Den Bosch. Iemand die zich zorgen maakt om een andere inwoner van de stad kan zich tegenwoordig melden bij de gemeente. Dit kan de aanleiding zijn voor een onderzoek. Mocht uit dat onderzoek van de gemeente blijken dat er verplichte zorg nodig is, wordt via de officier van justitie aan de rechter gevraagd een besluit te nemen. Als het om ernstig geval gaat, kan ook de burgemeester een besluit nemen.