advertentie Banner SNLR.nl

Verschillende bestrijdingsmethoden voor Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop bezorgt gemeenten en Waterschap Aa en Maas veel extra werk.

Opvallend is dat zowel het Waterschap als de diverse gemeenten heel verschillend omgaan met de bestrijding van de plant.

Waterschap Aa en Maas is in Den Bosch en Oss bestrijdt de plant sinds drie maanden met stroom. Volgens gebiedsbeheerder Aa en Maas, Elly van Doorn, is deze pilot om meerdere redenen interessant. “Je hoeft geen materiaal onder de grond weg te halen. Ook worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Alleen de plant zelf wordt aangepakt”, vertelt de gebiedsbeheerder die de gemeenten Den Bosch en Oss onder haar hoeden heeft.

Wethouder van openbare ruimte, Peter van Boekel, geeft aan dat de Japanse Duizendknoop op allerlei plaatsen overlast kan veroorzaken. “De overlast kan uiteindelijk leiden tot beschadiging van de infrastructuur. Bij huizen kan de plant zelfs door het plafond heen gaan. Dit heeft te maken met de sterke wortel van de plant”, vertelt de CDA-wethouder.

De gemeente Den Bosch heeft momenteel op twee locaties een pilot lopen met kokend water. Ze laten weten dat dit een dure methode is, maar dat ze toch doorzetten om ervaring op te doen. De gemeente Oss bestrijdt de hardnekkige plant met het chemische middel glyfosaat.