‘Vier extra boa’s nodig voor aanpak overlast Den Bosch’

Om overlast van jeugd en zwervers op straat beter aan te pakken zijn in Den Bosch eigenlijk vier extra boa’s nodig. Dat staat te lezen in een discussienota waar de gemeenteraad zich volgende maand over gaat buigen.

De gewenste vier extra boa’s zouden de gemeente zo’n 300.000 euro gaan kosten. Het aantal klachten over jeugdoverlast is vorig jaar enorm gestegen, met 91 procent. Dat komt onder meer doordat meer mensen wegens corona thuis zijn. Ook zijn er meer incidenten met zwervers in de stad, en met zogeheten verwarde personen.

Stadstoezicht is al bezig met het opleiden van vijf jeugdboa’s. Dat staat los van de vier extra boa’s die het college van B en W er nu bij wil. In Den Bosch zijn momenteel al 19 boa's en twee toezichthouders actief.