advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Vijfde variant voor N605 om Volkel voorlopig buiten beeld

De vijfde 'variant E' die een aantal bewoners hebben aangedragen voor de toekomstige provinciale weg om Volkel, wordt niet meegenomen in het onderzoek.

In een brief aan de betrokken bewoners van onder meer de Zandstraat is te lezen dat het voorstel is voorgelegd aan het ingenieursbureau en de provincie, maar zij tot de conclusie zijn gekomen dat de E-variant onvoldoende verschil maakt ten opzichte van variant C, die nu al als oplossingsrichting op papier staat. 

Pijlen op variant C

"Dat antwoord hebben we vier dagen na de aanvraag gekregen", zegt buurtbewoner Tiny van der Locht verontwaardigd. "Ze hebben het helemaal niet nagekeken, ze vegen het gewoon van tafel. Maar we stoppen met nog meer sores maken en richten ons nu op die C-variant. Ik denk dat het bij de provincie allang bekend is wat het gaat worden en dat dat die variant is. We gaan daarom nu alles in het werk stellen om te voorkomen dat dat plan doorgaat." De komende tijd gaan de bewoners met borden langs de weg kenbaar maken dat er aan de rand van Volkel geen plek is voor een drukke weg en daarnaast willen ze met politici om tafel.

Een woordvoerder van de gemeente nuanceert dat de ingebrachte variant 'E' pas besproken wordt als zeker is dat uit onderzoeken naar voren komt dat oplossingsrichting C de meest geschikte variant is. "De ingenieurs hebben ons verteld dat optie E een variatie is op de weg langs de molen, variant C, en daarom wordt die voor nu niet meegenomen. Hoe de N605 uiteindelijk gaat lopen wordt pas besloten als we zeker weten dat we deze richting in gaan denken, uiteraard na onderzoek rond milieu, geluid, flora en fauna en als die het meeste draagvlak onder de bevolking krijgt."

Provinciale weg N605 door Volkel

Al jaren is er een discussie over hoe de N605 - de weg tussen Boekel en Uden die nu dwars door het centrum van Volkel loopt - omgeleid kan worden. Nu het plan definitief vorm lijkt te krijgen, worden er vier varianten onderzocht, iets wat als een complete verrassing kwam voor de bewoners van het dorp. Als voor variant C gekozen zou worden betekent dat dat de drukke weg langs de molen zou komen liggen en het groene natuurgebied eromheen moet wijken.