Voetbalclub HVCH in Heesch krijgt lening van 50.000 euro

Door de coronacrisis zit voetbalclub HVCH in Heesch financieel in dermate zwaar weer dat het een beroep moet doen op een lening van de gemeente Bernheze.

De club wordt geholpen met een bedrag van 50.000 euro. Dat bedrag moet de komende tien jaar worden terugbetaald. Dat gebeurt door een jaarlijkse inhouding op de subsidie.

Uit overleg tussen de gemeente en de voetbalverenigingen in Bernheze bleek dat de meesten de crisis wel konden overleven. Dit door een beroep te doen op landelijke financiële voorzieningen, door kosten te besparen, de eigen inkomsten te vergroten en door de reserves aan te spreken. Bij HVCH bleek ondanks dat toch sprake van een fors financieel tekort. Door de grote investering in het nieuwe clubgebouw de afgelopen jaren, heeft HVCH niet veel reserves meer over.

Om te voorkomen dat de club de contributie voor de leden met zo’n 30 procent moet verhogen, heeft het college van B en W besloten HVCH een lening te verstrekken.