Volgende stap gezet op weg naar crematorium in Oss

Er wordt al jaren gesproken over de komst van een crematorium aan de Docfalaan in Oss en in dat proces is nu een volgende stap gezet. Het bestemmingsplan is klaar en de gemeenteraad kan daar in december een beslissing over nemen.

Sinds mei lag het plan ter visie en kon er schriftelijk en mondeling op gereageerd worden. Bij de gemeente kwamen 66 officiële zienswijzen binnen. Alle binnengekomen reacties zijn beoordeeld maar dat heeft niet geleid tot grote aanpassingen.

Het bestemmingsplan maakt het voor de initiatiefnemer mogelijk een crematorium met afscheidsruimte toe te voegen aan het bestaande mortuarium. De afgelopen jaren hebben de plannen geleid tot flink wat protesten van omwonenden. Zij zijn vooral bang voor grotere verkeersdrukte in de buurt.