Voor- en tegenstanders windmolens Oss lijnrecht tegenover elkaar bij hoorcommissie

Van luxepositie tot symptoombestrijding. Diverse geluiden van voor- en tegenstanders van windmolens in Oss kwamen woensdagavond aan bod tijdens de hoorcommissie.

"Waarom staan we hier nu toch alweer?" , vraagt één van de velen insprekers zich af voordat hij zijn standpunt nogmaals deelt aan de partijen. Zoveel mogelijk informatie krijgen over alle aspecten die een rol kunnen spelen bij het realiseren van windmolenparken. Dat is het doel van de partijen in de raad  tijdens de hoorcommissie. En daarom zijn initiatiefnemers en belangenvertegenwoordigers aanwezig op het gemeentehuis in Oss om hun mening (nogmaals) te geven over de plannen die er nu liggen. Het ging met name om de gebieden Stijbeemden en de polder tussen Oss en Den Bosch. In oktober wil de raad hierover een besluit gaan nemen.

Luxepositie
De  initiatiefnemers van twee verschillende plannen trapten de avond af. Een luxepositie waar Oss in verkeert, zo stelt Ronald Kloet van Renewable Factory. Hij wil 9 windturbines realiseren op windpark Stijbeemden. "Jullie als Oss hebben keuzes en dat is niet overal hetzelfde. Andere gemeenten zijn er jaloers op", vertelt Kloet. Nogmaals kwam de projectontwikkelaar zijn plan vertellen en liet hij merken dat met alles rekening is gehouden in het plan wat er nu ligt: woongebieden, spoorlijn, gevaarlijke stoffenleidingen, laagvliegroute, Natura2000. Zijn plan brengt geen overlast en levert veel energie op voor de gemeente is de conclusie van de presentatie die hij brengt aan de partijleden. Op de vraag of hij de kritiek vanuit de politiek en de burgers heeft meegekregen kan Kloet kort zijn: "Het is een goeie plek, wij geven dat nog niet op."

Het andere plan komt van Windcollectief Oss/Den Bosch, dat inmiddels 80 leden kent. Onderdeel van het collectief zijn ook 80% van de bewoners in het plangebied die zich er bij hebben aangesloten. Minimaal 22 windmolens moeten er komen. De afstand van de molen tot de rand van een woonkern moet daarbij wel minimaal 1000 meter zijn. De realisatie van dit plan wil het collectief lokaal oppakken, zonder ontwikkelaar. "Op die manier blijft het geld in de streek in plaats van dat het de streek uit verdwijnt", vertelt Martino van Hurk.

Deur op een kier
"Doe de deur op slot. Neem een besluit", zegt Ton Buijink van Stichting Tegenwindstijbeemden. Voor hem is het een uitgemaakte zaak. De Osse politiek heeft volgens hem al meerdere keren met een meerderheid aangegeven geen voorstander te zijn van windmolens in Stijbeemden en dat moet nu concreet gemaakt worden. Windmolens zijn in zijn ogen enkel symptoombestrijding van een CO2-probleem dat voornamelijk ligt in de industrie.

Ook werd het gevaar van windmolens voor het leefgebied van verschillende vogels ter attentie gebracht. Net als de gezondheidsproblemen die de turbines kunnen veroorzaken middels laag frequent geluid, waarvan nog onduidelijk is of dat bewezen is.

Dat er gestreden moet worden voor duurzame energie was de enige eensgezinde boodschap van de avond. Maar hoe het verkrijgen van die duurzame energie vorm gegeven moet worden, daar liepen de meningen flink over uiteen. Zoveel mogelijk informatie krijgen; in die opzet was de hoorcommissie geslaagd. Maar het is nog maar de vraag of het nu makkelijker of misschien juist moeilijker voor de partijen is geworden om uiteindelijk tot een besluit te komen.