advertentie Banner SNLR.nl

Voorjaarsnota 2020: ‘bouwen, meer groen en ‘meer doen’'

Bouwen, aandacht voor energietransitie, efficiëntere zorg, meer groen en ‘meer doen’. In de algemene beschouwingen lieten partijen dinsdagavond hun visie los op de voorjaarsnota 2020.

In grote lijnen akkoord met de nota zijn Bosch Belang en het CDA. Al betreurde de laatste partij wel dat het St Jansmuseum uit het structuurfonds is gehaald, net als de fractie van 50 Plus.

GroenLinks en Rosmalens Belang spraken zich positief over de voorjaarsnota uit, waarin punten als de ontwikkeling van de Spoorzone, de realisatie van het Zuid-Willemspark en het programma Positieve Gezondheid genoemd werd. Punten waar Pieter Paul Slikker zich namens de PvdA kritisch over uitliet.

De partij vindt dat de nota het antwoord op veel vragen schuldig blijft. De partij wil daarom onder de hashtag #doesmeer versnellen wat langzaam gaat. “We zullen voorstellen doen voor meer permanente en tijdelijke betaalbare woningbouw, we zullen de in de lade verdwenen stadsessays over de toekomst van de stad weer afstoffen om het debat op gang te brengen en we zullen u oplettend volgen en bijsturen als Cultuurstad van het Zuiden niet meer blijkt te zijn dan een marketingterm”, beloofde Slikker.

Paul Kagie ziet namens Leefbaar ’s-Hertogenbosch het liefst meer nieuwe en betaalbare woningen. Rosmalens Belang wil ‘bouwen, bouwen en bouwen’. De partij wil scheefwonen tegengaan en een eigen regionale woonagenda ontwikkelen. Verder wil de partij meer aandacht voor onveilige verkeerssituaties bij scholen en verenigingen. En pleit voor de optimalisatie van centrumplan Rosmalen: “Het is niet af zolang er aanpassingen zijn aan verkeers- en parkeerinrichting.”

Tekst loopt door onder de tweet

GroenLinks spreekt zich net als de VVD en de SP bezorgd uit over stijgende zorgkosten. Als het om zorg gaat is de gemeente voornemens om een gemeentelijk Zorgbedrijf op te zetten, om inwoners zo efficiënt en mogelijk te helpen bij hun zorgvraag.

Ook onderhoud van groen in de stad was onderwerp van gesprek: volgens de Bossche Groenen is er vorig jaar meer dan 1 miljoen bezuinigd en dat wil de partij terugdraaien.

In de commissievergaderingen volgende week worden de begroting en voorjaarsnota verder besproken.