advertentie Banner SNLR.nl

Vragen over experiment met bijverdienen in de bijstand

De VVD aan de ene kant en de SP en PvdA aan de andere kant hebben vragen gesteld aan het college van B en W in 's-Hertogenbosch over het experiment met bijverdienen in de bijstand.

De VVD vraagt zich af of het experiment voortijdig beëindigd kan worden. De partij wil de resterende budgetten inzetten voor de gevolgen van de coronacrisis. De vragen van de VVD komen naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek naar het eerste jaar van uitvoering van het experiment. Mensen in de bijstand mogen met het experiment tot een maximum van 200 euro per maand bijverdienen. Alleen, de premie heeft er niet voor gezorgd dat cliënten meer in deeltijd zijn gaan werken of dat ze uitgestroomd zijn.

Cliënten zijn wel blij met het extra geld. Zij hebben er bijvoorbeeld rekeningen mee betaald, een deel van hun schulden afgelost of een nieuw huishoudelijk apparaat van gekocht. Het college zegt dat voor veel cliënten die de premie hebben ontvangen parttime werk het maximaal haalbare is, met name vanwege hun gezondheidssituatie.

De PvdA en SP vragen zich af waarom een dergelijk experiment in de gemeenten Utrecht en Wageningen wel een succes is en in Den Bosch niet. De twee partijen willen daar een onderzoek naar. Ze zijn ook benieuwd of de gemeente de mening deelt dat duidelijke communicatie over het experiment een randvoorwaarde is om het te laten slagen.