advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Provincie Noord-Brabant

VVD-Leefbaar Uden en CDA Uden boos: 'burgemeester Boekel laat Uden en Volkel vallen'

De fracties van VVD-Leefbaar en CDA Uden staan versteld van een uitspraak die burgemeester Pierre Bos van Boekel deed. Pratend over de N605 tussen Boekel en Uden, noemt hij een goede verkeersontsluiting belangrijker dan de leefbaarheid van Volkel.

Die uitspraak, gedaan in het Brabants Dagblad, schiet bij de partijen in het verkeerde keelgat: "Deze stoot onder de gordel mag men niet verwachten van een burgemeester", zegt Ton de Vroomen van de fractie VVD-Leefbaar Uden.

De aanleg van de N605 gaat al langer gepaard met veel discussie. Zo is er veel kritiek op het gedeelte van de weg dat door Volkel gaat lopen. De VVD-Leefbaar Uden vindt het kwalijk dat de burgemeester van Boekel zich mengt in een kwestie die in het naastgelegen dorp speelt.

Afstand nemen

De partijen willen dan ook dat burgemeester Bos zijn uitspraak terugneemt en dat het Udense college van B en W afstand neemt van de uitlatingen. Daarnaast wil De Vroomen excuses horen van burgemeester Bos.

"Deze uitspraak is wel heel gemakkelijk, gezien de burgemeester onlangs met gedeputeerde Van der Maat de schop in de grond heeft gezet voor zijn eigen rondweg. Een rondweg die er moest komen om de leefbaarheid in zijn eigen Boekel te verbeteren."

Update: burgemeester Bos geeft in gesprek met wethouder Franko van Lankvelt aan de uitspraak nooit gedaan te hebben. "Ik heb met geen enkel woord over de N605 gesproken. Er is waarschijnlijk gekeken naar onze begroting, en daarin zijn dingen uit de context getrokken door de betreffende journalist". VVD-Leefbaar Uden wil alsnog dat het college actie onderneemt en wil een schriftelijke reactie van de burgemeester.