Waarschuwingen en bekeuringen tijdens actiedag in Paleiskwartier

De gemeente ’s-Hertogenbosch is tevreden over een actiedag die afgelopen vrijdag is gehouden in het Paleiskwartier. Daarbij werden verschillende waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld.

De actiedag werd gehouden door het Team Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte. De aanleiding was dat er steeds meer meldingen waren over parkeeroverlast, zwerfafval rond afhaalzaken en overlast van jeugd op straat. Op diverse punten zijn controles uitgevoerd en daarbij is ook gekeken naar bijvoorbeeld laad- en losplaatsen en hondenpoep. Dat leidde dus tot een aantal waarschuwingen en bekeuringen.

Geparkeerde fietsen zijn gecontroleerd op heling en fietswrakken hebben een label gekregen. Als ze niet op tijd worden opgeruimd dan neemt de gemeente ze mee.