Waterschap houdt coronaonderzoek met afvalwater van Schaijkse zorginstelling

Waterschap Aa en Maas onderzoekt zes weken lang het afvalwater van zorginstelling Nieuwe Hoeven in Schaijk. Gekeken wordt of daar informatie in te vinden is over de verspreiding van corona en over de effecten van de coronamaatregelen en vaccinaties.

In het pilotproject wordt samengewerkt met BrabantZorg, GGD Hart voor Brabant en het Vital Zone Instituut.

Peter Verlaan, directeur bij Waterschap Aa en Maas: “We weten inmiddels dat onschadelijke sporen van het virus (RNA)- via ontlasting in het riool komen. Op landelijke schaal wordt een netwerk van (vroeg)signalering via rioolwaterzuiveringen uitgerold samen met het ministerie van VWS en RIVM. We hopen dat rioolwatermetingen helpen om het virus op te sporen en verspreiding te signaleren. Een rioolwatermeting op het niveau van een locatie geeft een beter beeld van de virusontwikkeling op locatie, en met de gekozen opzet ook bredere informatie over medicijnresten, andere ziekteverwekkers en andere microverontreinigingen in het water. We willen samen uitvinden hoe metingen op locatie kunnen helpen om betere beslissingen te nemen.”

Monsterkast

Bij de locatie Nieuwe Hoeven is afgelopen week een zogeheten monsterkast geplaatst. Daarmee wordt  de verspreiding en het verloop van Covid-19 gemeten en ook de aanwezigheid van resten van veelgebruikte medicijnen. Daarnaast wordt onderzocht of er andere ziekteverwekkers en microverontreinigingen in het afvalwater zitten. Na zes weken worden de resultaten van de metingen geëvalueerd. Er wordt dan gekeken hoe voorspellend de monsters zijn en of op basis daarvan beslissingen kunnen worden genomen.