Waterschap neemt maatregelen tegen stijgend Maaswater: 'kunnen het aan'

Waterschap Aa en Maas maakt zich geen zorgen om de oplopende waterstand in de Maas, als gevolg van de hevige regenval in Limburg en België. Toch worden er maatregelen genomen. 'Er is een uitzonderlijke Maasgolf onderweg.'

De Maas moet op dit moment ontzettend veel water afvoeren. De piekstand wordt over over twee nachten in de regio verwacht. "Op dat moment zal er drie miljoen liter per seconde door de Maas stromen. Dat is 60% van wat de Maas in Brabant aan kan", aldus Aa en Maas.

Zes maatregelen

Toch wordt het zekere voor het onzekere genomen. Het waterschap neemt een vijftal maatregelen.

  • Er worden 20 sluizen gesloten die water naar de Maas afvoeren.
  • Er vinden extra inspecties langs de dijken plaats om te kijken of er beschadigingen of andere gevaren dreigen.
  • Alle werkzaamheden op en langs de Maasdijk, zoals maaien en bouwwerkzaamheden, worden gestopt.
  • De sloten en beken zijn gemaaid om water goed af te kunnen voeren.
  • Op diverse natte plekken zijn de stuwen omlaag gezet zodat daar meer regenwater opgevangen kan worden.
Verder is er continu overleg tussen het waterschap en Rijkswaterstaat.

"Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag  niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat dat ook de komende dagen niet gebeurt", aldus Aa en Maas.

Pontjes

De gemeente Oss neemt uit voorzorg de pontjes binnen de gemeentegrenzen uit de vaart. Onder meer het pontje Ravenstein-Niftrik en Batenburg-Demen zijn niet te gebruiken.