Megen in de sneeuw Ruud van Breda

Waterschap: Sneeuw en ijs goed voor grondwaterpeil

Door de aanzienlijke hoeveelheid sneeuw die is gevallen, en de vorst die aanhoudt, stroomt het water minder snel weg. Goed nieuws voor het grondwaterpeil, zegt Waterschap Aa en Maas.

“Voordeel van een sneeuwdek en vorst is dat deze bevroren watervoorraad niet kan wegstromen. Zo kan, als de dooi inzet, het smeltwater langzaam de bodem inzakken en het grondwater aanvullen”, aldus het waterschap.

Volgens het waterschap zijn de onderlinge verschillen in Noordoost-Brabant groot. “De poldergebieden rond Oss en Den Bosch en de lagere gelegen gronden hebben minder last van droogte, en herstellen sneller. Op de hoge zandgronden en flanken is dat anders”.

Om het grondwaterpeil in álle gebieden naar het gewenste niveau te krijgen, houdt het waterschap vast aan eerder genomen maatregelen: de stuwen blijven zo hoog mogelijk staan om zo min mogelijk water weg te laten stromen. Deze grondwatervoorraad is nodig om droge perioden te overbruggen.