Waterschap vindt oplossing voor stankoverlast in Maaspoort

De test van waterschap Aa en Maas om met extra filters stank te verwijderen bij de rioolwaterzuivering aan Treurenburg is een succes. Tijdens de proef werden de juiste instellingen gevonden, waardoor 99,9 % van de stankstoffen niet meer in de lucht komt.

De wijk Maaspoort klaagt al jaren over stankoverlast die afkomstig is van het slibgebouw. Het waterschap heeft nu met behulp van de stankwasser de techniek in handen die geschikt is om de stank weg te nemen. Daarom gaat Aa en Maas de stankwasser op grotere schaal inzetten, zodat deze alle lucht uit het slibgebouw kan behandelen. Die klus wordt uitgevoerd naast de geplande verbouwing van het slibgebouw.

De werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2021 klaar. Tot die tijd probeert Aa en Maas de stankoverlast zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdag 19 januari is er om 19.30 uur een online informatieavond voor omwonenden met vragen.