Waterschap zet de koers uit in nieuw Waterbeheerplan

Bescherming tegen overstromingen, beter voorbereid zijn op extreme droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat zijn de hoofdpunten in het Waterbeheerplan 2022-2027 van Waterschap Aa en Maas.

Samen met andere partijen wordt er meer dan 100 miljoen euro per jaar geïnvesteerd om de ambities in de regio Oost-Brabant uit te kunnen voeren. Het waterschap is verplicht iedere zes jaar een waterbeheerplan op te stellen. Overheden, belangengroepen en inwoners hebben mee kunnen denken over de invulling van het plan.

Waterveiligheid en meer natuur

Aan het verbeteren van de waterveiligheid wordt al enkele jaren gewerkt. In het gebied van het waterschap wordt ruim 100 kilometer langs de Maas aangepakt. In 2027 moet het traject langs de Maas van Cuijk tot aan Lith klaar zijn en is de voorbereiding gestart van nog eens 40 kilometer dijk. De komende jaren wordt ook verder gewerkt aan een klimaatbestendig watersysteem dat beter is voorbereid op extreem weer. Het watersysteem moet ook zo worden ingericht dat er meer verschillende planten en dieren in het gebied kunnen leven. Daarvoor wordt samengewerkt met de provincie en de gemeenten. Er wordt gezorgd voor meer natuurlijk kronkelende beken, natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van vispassages en de realisatie van een natuurnetwerk. 

Betere waterkwaliteit

Belangrijk punt in het waterbeheerplan is ook de verbetering van de waterkwaliteit. In Oost-Brabant is het water in de sloten en beken te voedselrijk waardoor er maar weinig bijzondere soorten planten en dieren voorkomen. Hiervoor worden bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties maatregelen genomen om het water extra te zuiveren. Dat moet er ook voor zorgen dat medicijnresten en andere stoffen die niet in het oppervlaktewater thuishoren, worden verwijderd.

Het plan voor de komende zes jaar ligt komend voorjaar ter inzage en dan kan iedereen daar nog zijn zegje over doen.