Briefschrijver Erik van Putten op zijn mountainbike

'We are not crazy Henkie, maar een Maashorst-genietende groep'

Hondenbelangengroep De Hondenliefhebbers en Mountainbikers in de Maashorst hebben in een brief aan de gemeenteraden van Uden, Oss, Landerd en Bernheze hun onvrede geuit over het belevingsonderzoek van Arcadis over de veiligheid in de Maashorst.

Eerder op de avond liet Stichting Belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst zich al negatief uit. De partijen maken alle drie gebruik van het natuurgebied en willen dit op een veilige manier blijven doen. 

'We worden niet serieus genomen'

De hondenbelangengroep verwijt Team de Maashorst dat het andere partijen niet serieus neemt. "Alleen als er echt relevante problemen waren in het gebied wist men je te vinden. Meer feedback plus voortgang bleef helaas achterwege terwijl er wel steeds lopende veranderingen en wijzigingen in het gebied werden doorgedrukt tot eenieders verbazing. Wij als hondenliefhebbers en hondenbezitters betreuren dit zeer."

Er wordt meer over de gebruikers gesproken dan met de gebruikers

• Erik van Putten

De MVTO, de belangengroep van mountainbikers, sluit zich hierbij aan.  "Er wordt meer over de gebruikers gesproken dan met de gebruikers. Wij vragen ons af hoe dit te rijmen valt met het streven naar een actieve en betrokken community", vraagt Erik van Putten van de mountainbikebelangengroep zich af.

Als voorbeeld geeft hij: "Het beleid en de procedures voor kleine evenementen in het gebied is bijvoorbeeld op geen enkele wijze met ons afgestemd. De beperkingen in toegankelijkheid in het begrazingsgebied en de verder gestelde voorwaarden maken het in deze vorm erg lastig voor onze verenigingen om attractieve evenementen te organiseren." 

Deelnemen aan de Adviesraad

"Ons voorstel is om de gebruikers deel te laten nemen aan de Adviesraad, en dat de Adviesraad weer actief wordt betrokken bij de besluitvorming."

Maarte Nuijen zegt in de brief namens de hondenbelangengroep dat het wachten is op een ongeluk met grote grazers met slechte afloop. "Wij maken ons zorgen om de veiligheid in het Maashorstgebied. Daar wordt best wel laconiek over gedaan. Vroeg of laat zal er een noodlottig ongeval gebeuren, daar zijn wij van overtuigd."