advertentie Banner SNLR.nl

Werkzaamheden Graafsebaan beginnen 18 maart

De langverwachte werkzaamheden aan de Graafsebaan in Heesch beginnen op 18 maart. Een dag later is er in De Pas een inloopavond voor geïnteresseerden.

De gemeente gaat de Graafsebaan opnieuw inrichten om de veiligheid voor de fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren. Het gaat om het gedeelte vanaf rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. De inrichting van de Graafsebaan dateert nog uit de tijd dat hij de verbindingsweg tussen Grave en ’s-Hertogenbosch was. De weg is erg breed. Er wordt hard gereden waardoor hij onveilig is. Samen met aanwonenden en belangstellenden is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom. De weg wordt helemaal opnieuw ingericht. De bestaande monumentale eikenbomen blijven staan. Met uitzondering van 2 monumentale eiken bij de nieuwe rotonde op de kruising Graafsebaan-Elzenseloop (woonwijk De Hoef). Deze bomen passen niet in een rotonde en moeten gekapt worden.

De nieuwe rijbaan wordt smaller. Hierdoor komt er aan beide kanten van de rijbaan ruimte vrij voor extra groen en een voetpad. Tegelijk met de herinrichting vervangen ze de verlichting. Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht waarin het regenwater opgeslagen wordt. Dit regenwater kan vervolgens in de bodem wegzakken. De nutsbedrijven pakken de ondergrondse kabels en leidingen aan. Tijdens de aanleg van de rotonde op de kruising Elzenseloop-Graafsebaan wordt een tijdelijke weg aangelegd zodat woonwijk De Hoef bereikbaar blijft.

Het werk wordt in 5 fases uitgevoerd. Als eerste pakt men het deel vanaf de rotonde 't Kruispunt tot en met de kruising Goorstraat-Lindenlaan aan. Het eindigt met het deel van de rotonde Elzenseloop tot en met de bebouwde komgrens. Midden november moeten alle werkzaamheden klaar zijn.