advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Wethouder over kritiek op afvalbeleid: 'Alleen prijzen marktconform aangepast'

Wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss herkent zich niet in sommige opmerkingen van vier fracties over problemen ontstaan door het nieuwe afvalbeleid. "Met de nieuwe maatregelen is aan de toegankelijkheid niets veranderd. Alleen de prijzen zijn marktconform aangepast", reageert de wethouder.

SP, D66, GroenLinks en PvdA stelden kritische vragen. Zo zouden steeds meer mensen, die niet de beschikking hebben over een auto, al dan niet met aanhanger, een probleem hebben omdat het Kringloopbedrijf de spullen niet meer komt ophalen. "Naar onze mening is het onverstandig als de gemeente de zelfredzaamheid van onze inwoners op dit terrein gaat overnemen. Dat zet ongewenste deuren open", reageert CDA-wethouder Van der Schoot.

Naar onze mening is het onverstandig als de gemeente de zelfredzaamheid van onze inwoners op dit terrein gaat overnemen

• Johan van der Schoot (CDA), wethouder

In gesprek over alternatief

Het weigeren van het innemen van grof (rest)afval door het Kringloopbedrijf is te verklaren. Ze mogen alleen huisraad ophalen. Vloerbekleding, bouw- en sloopafval en onderdelen van gesloopte badkamers en keukens horen daar niet bij. De genoemde materialen zijn in het verleden ook nooit opgehaald. Een groter probleem is dat de kringloop alleen bruikbare spullen inneemt. Daarbij wijst de wethouder naar het zelfstandige Kringloopbedrijf Maasland. Wel zijn de partijen met elkaar in gesprek voor een alternatieve voorziening voor huisraad. "Voor ons als gemeente blijft wel het uitgangspunt 'gelijksoortige betaling als aan de poort'. Anders zou dit onrechtvaardig zijn naar degenen die wel hun eigen afvalmateriaal aanbieden."

Voor ons als gemeente blijft wel het uitgangspunt 'gelijksoortige betaling als aan de poort'

• Johan van der Schoot (CDA), wethouder

Meer zwerfafval

Het nieuwe afvalbeleid zou ook zorgen voor meer zwerfafval. De gemeente erkent het probleem, maar "overigens zijn zwerfafval en illegale stortingen breed maatschappelijke verschijnselen. Het is echter een heel grote en dure opdracht om er 'alles aan te doen om zwerfafval zoveel mogelijk te beperken.' Primair is dit een gedragsprobleem. Dat maakt de aanpak extra complex."

Van der Schoot vindt het een goed idee om op 1 juli tussentijds de stand van zaken op te maken. "Vooralsnog zien wij geen aanleiding voor extra maatregelen."