Wethouder Roy Geers: ‘Omwonenden Paardskerkhofweg wisten dat ze aan evenementenroute gingen wonen’

De bewoners langs de Paardskerkhofweg in Den Bosch wisten dat zij aan een route gingen wonen die tussen de Brabanthallen en het station ligt, een zogeheten evenementenroute. “En we kunnen de pijn wel proberen te verleggen naar een andere locatie, maar daar wonen óók mensen.”

Dat stelt wethouder Roy Geers naar aanleiding van klachten van omwonenden over de nieuwe plannen voor het EKP-terrein. De kwestie kwam maandagavond ter sprake tijdens de commissie omgeving, waarin het ruimtelijk en functioneel kader en beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord (het plan over het terrein rondom het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL, in de buurt van het spoor en de Brabanthallen) werd behandeld.

Tijdens die commissievergadering trokken diverse fracties partij voor omwonenden van de straat in de wijk Boschveld, nadat een aantal van hen een week eerder hun zorgen ten overstaan van de gemeenteraad hadden geuit. De focus lag daarbij vooral op de verkeersdrukte die er op de Paardskerkhofweg zou gaan ontstaan naar aanleiding van de grootschalige plannen met het dichtbij gelegen EKP-terrein.

Verkeersluw

Daarin gaan de Brabanthallen, de Kunstacademie en de EKP-hal met daaromheen 820 nieuwe appartementen een prominente rol spelen. “En dat terwijl de Paardskerkhofweg volgens de gemeente verkeersluw moet blijven”, zo schetste onder andere omwonende Josephine Schregardus een week geleden.

Zij - en met haar een aantal andere omwonenden - kreeg maandag dus bijval tijdens de commissie Omgeving. Volgens Will Vugs van de SP ‘moet’ de afwikkeling Paardskerkhofweg anders. D66-raadslid Geert Verbruggen stelt dat meerdere wegen naar de Brabanthallen leiden en vraagt zich af of er geen alternatieven voorhanden zijn. “Deze hoeven niet de huidige route te vervangen, maar kunnen dienen om de druk te spreiden.”
 Ook Sjef van Creij van Gewoon ge-DREVEN pleit voor een alternatief. “We moeten kijken hoe het geregeld moet worden als drommen mensen vanaf het station naar de Brabanthallen moeten.”

Perron 1

Daarvoor heeft Hanneke Welten (VVD) wel een idee. Zij opteert voor het ‘verdelen van de pijn’ door het doortrekken van perron 1, ‘zodat mensen een route hebben aan de andere kant van het spoor’. Dat zag wethouder Geers als een ‘hele mooie suggestie om nader te onderzoeken’. Daarnaast plaatste hij kanttekeningen bij de inspraakreacties van omwonenden. “In 2010 is de Paardskerkhofweg als evenementenroute meegenomen in de besluitvorming. Daar stonden toen nog geen woningen. De mensen die daar nu wonen, wisten dat ze aan een evenementenroute zijn gaan wonen. We kunnen de pijn wel proberen te verleggen, maar daar wonen óók mensen.”

De raad was voor de rest grotendeels positief over het plan voor het EKP-terrein. Paul Kagie van Leefbaar ’s-Hertogenbosch werkte naar eigen zeggen ruim veertig jaar geleden zelf op dat terrein. “Toen was het niet voor te stellen dat dit daar gestalte zou krijgen. Men dacht ‘daar rommelt de post effe wat aan’. Nu gaat het van een reststuk aan de spoorzone naar een stedelijk milieugebied. Als we in 2031 terugkijken, staat daar een binnenstadsgebied dat er niet om zal liegen.”