Wethouder Van Boekel pas na de zomer weer volledig in functie

CDA-wethouder Peter van Boekel neemt inmiddels weer deel aan vergaderingen van het college van B en W in Bernheze, maar ontbreekt voorlopig nog op commissievergaderingen en in de gemeenteraad.

Pas na het zomerreces pakt Van Boekel, die vanwege ziekte lange tijd afwezig was, al zijn functies weer op. "Hij bouwt zijn werkzaamheden stapsgewijs op. Daarvoor willen wij hem de ruimte en tijd bieden", liet burgemeester Marieke Moorman in mei weten. Enkele dossiers zijn al weer in handen van de wethouder, maar de rest van zijn taken worden overgenomen door wethouders Rein van Moorselaar (SP) en Rien Wijdeven (Lokaal).

De vier oppositiepartijen in Bernheze dienden gezamenlijk een motie van afkeuring in tegen het college van B en W in Bernheze. D66, VVD, Progressief Bernheze en Blanco keurden het ten strengste af dat ze niet op de hoogte waren van de langdurige afwezigheid van Van Boekel. De motie kreeg echter geen steun van coalitiepartijen CDA, SP en Lokaal. Wel waren alle partijen het er over eens dat het college van B en W de raad eerder had moeten informeren over de afwezigheid van Van Boekel.