advertentie Banner Trined

Wél Osse Sportawards, maar in heel andere vorm

Geen sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar 2020 in Oss, maar er wordt in januari wel een aantal andere Osse Sportawards uitgereikt.

Dat heeft uiteraard alles te maken met het coronavirus dat ook het sportjaar danig in de war heeft gestuurd. Veel competities werden niet afgemaakt en toernooien vielen weg. De keuzecommissie Sportawards vond het daarom niet eerlijk om voor elk van de traditionele categorieën afzonderlijk een prijs uit te reiken.

Er is nu gekozen voor één Osse Sportaward die wordt uitgereikt voor de meest aansprekende prestatie van 2020. Daarvoor worden alle categorieën voor één keer samengevoegd. De commissie kiest drie genomineerden en op 25 januari wordt de winnaar bekendgemaakt. Net als vorig jaar wordt ook dit keer de Sportakkoord Stimuleringsaward uitgereikt. Die gaat naar de organisatie die haar stimuleringsbudget dit jaar het best heeft ingezet.

De derde prijs die wordt uitgereikt is de Regenboogaward. Het is een initiatief van Regenboogstad Oss, COC Noordoost Brabant en het Sport Expertise Centrum. De prijs gaat naar een initiatief van een sportaanbieder om het sportklimaat en respect voor mensen uit de LHBTI+ gemeenschap te verbeteren. Hiervoor worden drie genomineerden gekozen.

De precieze invulling en de locatie van de Award-avond zijn nog niet bekend. Tijdens de avond worden ook weer alle Osse sportkampioenen in het zonnetje gezet.