Woningbouwplan Kromstraat Oss gaat de inspraak in

Ossenaren kunnen vanaf half december laten weten wat ze vinden van een nieuw woningbouwplan aan de Kromstraat. Het gaat om de locatie van het vroegere café-restaurant Tivoli en een bedrijfsgebouw.

Hendriks Projectontwikkeling is van plan om op de twee percelen 29 woningen te bouwen, zowel huur- als koopwoningen in de goedkope tot middeldure categorie. De woningen komen voor het grootste deel te staan tussen de spoorlijn en de bestaande woningen aan de Kromstraat.

Eerder dit jaar is de ontwikkelaar al een zogeheten omgevingsdialoog aangegaan met omwonenden en daarop zijn de plannen gedeeltelijk aangepast. Toch is een groep omwonenden nog steeds niet blij met de plannen. Zij zien liever minder woningen in het gebied en hebben dan de voorkeur voor levensloopbestendige woningen. Ook vinden de bewoners dat onderzocht moet worden of de gevel van het oude café-restaurant niet behouden kan blijven.

Het college van B en W heeft al laten weten dat het pand geen cultuurhistorisch waardevol pand is en dat een onderzoek naar het behoud van de gevel niet waardevol is. Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het bouwproject is inmiddels klaar. De inspraakprocedure is een verplicht onderdeel om uiteindelijk verder te kunnen gaan met de uitvoering.