advertentie Banner Trined

#WorldEmojiDay: maak een grastekening met water

DEN BOSCH - Het is al lange tijd kurkdroog en daarom daagt Bosschenaar Jan de Rond iedereen uit om een smiley in het gras te tekenen. De ingrediënten om zoân simley te maken zijn simpel: een paar emmers water per dag. En dat op #WorldEmojiDay.

Aan de actie is een challenge gekoppeld: deelnemers aan Burendag kunnen extra burendagbudget winnen door met water een tekening in het gras te maken in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen van Den Bosch. De tekening moet minstens 3 bij 2 meter zijn.