advertentie Banner SNLR.nl

Zahet: We zijn op de goede weg

OSS - Zorgorganisatie Zahet snapt dat de SP zich zorgen maakt over de kwaliteit die de zorginstelling biedt. “Er waren verschillende dingen bij ons niet op orde, maar dat ligt nu anders”, geeft Nicky Gijsbers, coördinator van Zahet aan.

Marie-Therese Jansen van de SP gaf aan erg geschrokken te zijn van een inspectierapport van IGZ over de zorgorganisatie. Een gasthuis van Zahet in Nijmegen werd vorig jaar zeer negatief beoordeeld door de Inspectie Gezondheidszorg. In het rapport staat onder meer dat het ontbreken van kennis en kunde op alle organisatieniveaus een probleem is.

Ervaring
De organisatie biedt in Oss dagbesteding aan mensen met een psychische of lichamelijke beperking. De meeste cliënten hebben een Turkse achtergrond. “Wij namen voorheen mensen in dienst vanwege hun taal en vanwege hun ervaring. Als iemand bijvoorbeeld voor haar of zijn moeder had gezorgd, vonden wij dat al voldoende. Nu blijkt dat we niet onder de Nederlandse kwaliteitseisen uitkomen en daarom wordt er nu wel gekeken naar het opleidingsniveau”, aldus Gijbers.

Gijbers geeft aan dat de IGZ onlangs weer op bezoek is geweest om te kijken naar de verbeterpunten. “Er werd ons verteld dat we op de goede weg zijn”, vertelt Gijsbers. Nu moeten mensen die voor Zahet willen werken minimaal MBO niveau 4 hebben.

Opening
Verder vindt Gijbers het jammer dat de SP maar ook andere politieke partijen zich niet lieten zien tijdens de opening van afgelopen maandag. “Wij hebben ze allemaal een uitnodiging gestuurd. We hadden alle vragen kunnen die beantwoorden en daarmee hadden we eventueel hun zorgen kunnen wegnemen”, aldus Gijbers.