Zes kandidaten voor dorpsraad Berghem

Er hebben zich zes nieuwe kandidaten gemeld voor de dorpsraad Berghem die nog maar uit drie mensen bestond.

"Zij hebben serieuze belangstelling en gaan in maart in gesprek met de benoemingscommissie", aldus wijkcoördinator Wim Slebus. "Ze overwegen om dorpsraadslid te worden, maar dat is afhankelijk van de gesprekken."

De dorpsraad Berghem bestond na het vertrek van voorzitter Pieter van Houten en secretaris Marianne Dreese in november vorig jaar uit nog maar drie leden: vice-voorzitter Jan van Leest, penningmeester Sandra Bouwman en lid Roger Strik. "Zij blijven actief. Er komt een nieuwe voorzitter en dan hopen we op 1 april weer voltallig - dat wil zeggen met zeven mensen - te zijn", zegt Slebus.

De dorpsraad is benoemd voor eenzelfde periode als de gemeenteraad, dus tot maart 2022.

advertentie

Lees ook deze artikelen