Zorgen Bossche Groenen over woningbouw in de buurt van milieubelastende bedrijven

De Bossche Groenen (DBG) maakt zich grote zorgen over de aanwezigheid van milieubelastende bedrijven in een gebied waar ook ruim 2000 nieuwe woningen gepland zijn. De partij stelt hierover vragen aan het college van B en W.

Aanleiding is de recente grote brand bij schrootverwerker AVI en de vastgestelde uitstoot van benzeen van asfaltfabriek AsfaltNu. Volgens DBG is dat een probleem, zeker als er binnen een straal van een paar kilometer van die bedrijven zoveel nieuwe woningen gaan komen. Het gaat dan om de plannen voor de ontwikkeling van de stadsdelta, het EKP-terrein en het innovatiedistrict, wat valt onder de Spoorzone. “De onderliggende vraag is natuurlijk of we dergelijke milieubelastende bedrijven überhaupt in stedelijk bewoond gebied willen hebben”, aldus DBG.

De partij wil weten waarom de gemeente de asfaltfabriek niet eerder tot maatregelen heeft gedwongen toen in 2018 al sprake was van overschrijdingen. Ook wordt gevraagd of de gemeente de afgelopen jaren zelf metingen heeft uitgevoerd. De Bossche Groenen wil verder meer duidelijkheid over de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het eventueel intrekken van een vergunning voor schrootverwerker AVI. Gemeente en provincie wijzen daarbij namelijk naar elkaar, aldus DBG.