Zorgen over ‘giftige paaltjes’ in water De Herven

Bewoners van de wijk De Herven in Den Bosch maken zich zorgen over giftige stoffen die mogelijk in de watergangen rond de wijk terecht zijn gekomen.

Bij het aanleggen van milieuvriendelijke oevers zijn voor een deel de paaltjes langs de kant verwijderd, die waren bewerkt met het kankerverwekkende houtbeschermingsmiddel creosoot. Volgens buurtbewoners zijn er verschillende paaltjes op de bodem van de sloten en watergangen blijven liggen.

De PvdA heeft inmiddels het college van B en W om opheldering gevraagd. Volgens de partij zijn er ‘aanzienlijke gezondheids- en milieurisico’s’ als mensen in direct contact komen met het water. De PvdA wil weten of de gemeente op de hoogte is van de gevaren van de stof creosoot en vraagt of er ook op andere plaatsen risico’s zijn ontstaan bij het aanleggen van milieuvriendelijke oevers.

De partij vindt dat het waterschap de waterkwaliteit in De Herven moet onderzoeken als dat nog niet gebeurd is. De gemeente zou de paaltjes die in het water zijn achtergebleven moeten verwijderen, aldus de PvdA.