Zorgen over nog meer overlast centrum Berghem

Bewoners van de omliggende straten van het Mr. Gielenplein in Berghem zijn bang voor nog meer verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast als er gebouwd gaat worden op Berchs Veld achter de Berchplaets.

"Met de komst van de Jumbo en daarbij De Berchplaets is  parkeren al 'erger dan we vooraf hadden verwacht", zo zei mevrouw Van Rosmalen, één van de omwonenden donderdag tijdens de commissievergadering.

Dat wordt volgens haar nog erger als de gemeente de ruimte achter de Berchplaets volgens plan.gaat volbouwen. "Tel daarbij nog de evenementen op het Mr. Gielenplein bij op en de chaos is compeet. Naast parkeeroverlast en gevaarlijke verkeerssituaties is er dan ook nog sprake van geluidsoverlast. Dat is teveel gevraagd van de bewoners rondom het Mr. Gielenplein. Wij vinden dat er eerst oplossingen moeten komen voordat er gebouwd gaat worden.."

Wethouder Joop van Orsouw reageerde door aan te geven dat de plannen worden uitgevoerd zoals is vastgesteld in het bestemmingsplan van 2010. "Dat plan is in 2015 geactualiseerd en wordt nu in fases uitgevoerd. Niet bouwen kost de gemeente 1 miljoen euro", aldus Van Orsouw. Hij gaat alle informatie over de centrumplannen in Berghem plus opties voor mogelijke aanpassingen nu in een raadsinformatiebrief op een rijtje zetten. Die brief wordt op 12 september besproken tijdens de volgende commissievergadering. "Ik hoor dan wel welke opdracht voor welke verandering jullie op basis daarvan willen", aldus de wethouder.

advertentie

Lees ook deze artikelen