advertentie Banner SP Website

Zorgen over stank in omgeving van asfaltcentrale: ‘Als je iets over benzeen hoort, moet je ingrijpen’

De asfaltcentrale van Heijmans, in de buurt van de Brabanthallen in Den Bosch, zorgt voor stankoverlast en wellicht ook verregaande gezondheidsproblemen. Tenminste, dat denken omwonenden. Zij trekken over de kwestie aan de bel, net als het CDA.

Bewoners van de wijk Boschveld maken zich zorgen. Ze ervaren al jaren stankoverlast, die volgens hen van de asfaltcentrale van Heijmans afkomstig zou kunnen zijn, op zo’n kilometer afstand, hemelsbreed gemeten vanaf het Westerpark. Dennis Heideman – één van de bewoners – kijkt vanaf daar uit op een industrieterrein, waar de asfaltcentrale pal achter de Heineken-fabriek staat.

“Je ruikt af en toe een hoplucht. Nu hou ik wel van een biertje, dus daar maak ik me niet teveel zorgen om. Maar een chemische lucht - met name met wat er nu in de media verschijnt - daar maken mensen zich wel zorgen om.”

(Tekst loopt door onder de video)

Daarmee refereert Heideman aan het verhaal van dagblad Trouw, waaruit blijkt dat er een te grote hoeveelheid van de kankerverwekkende stof benzeen wordt uitgestoten door asfaltcentrales. “Benzeen lijkt me een zeer ernstig geval. Er moet serieus gekeken worden naar wat er aan de hand is”, stelt Heideman, die een duidelijke boodschap voor Heijmans heeft.

Ingrijpen

“Ben je een asfaltcentrale, dan moet je volgens mij in actie komen en zeggen: ‘ik kan jullie honderd procent verzekeren dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid’. Als je iets over benzeen te horen krijgt, moet je volgens mij ingrijpen. En als verantwoordelijke wethouder of directeur van de asfaltcentrale, vraag ik me af of je gerust kunt slapen als je die stof uitstoot over een complete stad: meer dan 100.000 inwoners.”

Ook het CDA ontving na vragen aan het College van B en W reacties van omwonenden. “Wat er speelde was dat mensen inderdaad klachten hadden. Ze moesten ramen en deuren sluiten vanwege een gasachtige, teerachtige lucht. Er werd gesproken over misselijkheid, hoofdpijn en dat soort zaken. Dat is toch wel verontrustend. Er moet normaal gesproken toezicht zijn op dit soort centrales. We willen weten hoe het in Den Bosch zit.”

'Schade verwaarloosbaar'

Een woordvoerder van Heijmans reageert als volgt. “Deze asfaltcentrale valt onder het nieuwe bedrijf ‘AsfaltNu’, een samenwerking tussen Heijmans en BAM. AsfaltNu heeft in 2020 drie klachten ontvangen, waarvan één kan worden teruggeleid tot de asfaltcentrale. Dit jaar is er überhaupt nog geen asfalt gedraaid”, aldus een woordvoerder. “Het beeld van overmatige stankoverlast, is niet iets dat we herkennen.”

Voor vragen over de uitstoot van benzeen wordt doorverwezen naar Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. De organisatie laat weten begrip te hebben voor de reacties van omwonenden: “We snappen de zorgen. Benzeen is niet het fijnste spul. Ik denk niet dat omwonenden zich zorgen moeten maken, gebaseerd op een ‘worst case-scenario’-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Zelfs uit dat model blijkt dat op leefniveau de schade voor de volksgezondheid verwaarloosbaar is.”