advertentie Banner Trined

‘Zorgvuldigheid in verder proces Van Berckelstraat’

De Bossche wethouder Ufuk Kâhya gaat ervoor zorgen dat het hele proces rond de afsluiting van de Van Berckelstraat voor auto’s zorgvuldig verloopt. Dat deelde hij maandag mee aan de partijen in de commissie omgeving.

Sjef van Creij van gewoon ge-DREVEN had een motie in voorbereiding omdat hij vond dat het wel allemaal erg snel ging met het besluit. En dat had bij bewoners van de straten iets verderop tot ongerustheid gezorgd. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat er nu meer auto’s door hun straat komen rijden. Ook CDA, 50 Plus, Lokaal Gestemd, Bosch Belang, PVV, Leefbaar ’s-Hertogenbosch, Rosmalens Belang en PvdA hadden ernstige bedenkingen. Niet over de aankomende omvorming van de straat tot fietsstraat maar wel over de snelheid van het proces.

Communicatietraject

Wethouder Kâhya kon de grootste zorg wegnemen door te zeggen dat er nog een uitgebreid communicatietraject gaat volgen met de bewoners in de wijken rond de Van Berckelstraat. Ook komen er nog zogeheten nulmetingen om de verkeerssituatie in de omgeving goed in beeld te krijgen. Maar wel met de kanttekening dat vanwege de coronacrisis er misschien geen heel realistisch beeld ontstaat. 

Belangrijk is volgens de wethouder ook dat de binnenstad goed bereikbaar blijft voor autoverkeer, ook als de van Berckelstraat straks een fietsstraat wordt.