Omgevingsdienst Brabant Noord verkiest Den Bosch boven Oss

OSS - De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) gaat zich niet vestigen in Oss. De dienst gaat zich volledig vestigen in De Vliert in Den Bosch waar een deel van ODBN al gevestigd is. En daarmee gaat de dienst niet in op het aanbod van Oss om zich in het oude belastingkantoor te vestigen.
Afgelopen week ging de Osse gemeenteraad akkoord met een investering van 1 miljoen euro om de ODBN naar Oss te halen. Wanneer ODBN akkoord zou gaan, dan zou het miljoen gebruikt worden om het voormalige belastingkantoor op te knappen voor de dienst.

Eind 2019 gaat ODBN helemaal in De Vliert trekken. Op dit moment heeft ODBN ook een pand in Cuijk, maar huisvesting op twee locaties is volgens de dienst niet efficiënt. "Er zijn 6 locaties beoordeeld aan de eisen die opgesteld waren, zoals budget, parkeerplaatsen, bereikbaarheid, veiligheid, uitstraling en duurzaamheid. De Vliert voldeed het beste aan de combinatie van deze eisen. En is de meest goedkope en efficiënte optie, omdat er relatief lage verbouwings- en verhuiskosten gemaakt worden.Het huidige huurcontract wordt verlengd én uitgebreid. De huidige huurder in hetzelfde gebouw verhuist namelijk binnenkort. Daarmee is het hele gebouw straks in gebruik door de ODBN", vertelt de dienst.

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Marnix Bakermans (tevens burgemeester van de gemeente Landerd), over de locatiekeuze: "De keuze voor De Vliert is logisch. Deze locatie voldoet aan zo goed als alle eisen. Er worden nog maatregelen getroffen om het pand nog duurzamer te maken. Dat past ook bij ons als Omgevingsdienst. Deze oplossing is veel goedkoper dan wat we nu betalen aan huisvesting. Voor de ontwikkeling van de organisatie, die dit jaar 5 jaar bestaat, helpt het wanneer alle medewerkers op één locatie gehuisvest worden." Het Dagelijks Bestuur van de ODBN neemt eind oktober, nadat de Ondernemingsraad van de ODBN is geconsulteerd, een definitief besluit. De verwachting is dat de medewerkers van de ODBN voor het einde van 2019 verhuisd zijn naar De Vliert.

Omgevingsdienst Brabant Noord
De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Zoân 200 medewerkers werken dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.
advertentie

Lees ook deze artikelen