Onderzoek naar regionale samenwerking gemeenten

HEESCH â De Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernheze, Boxtel en Meijerijstad gaan samen onderzoek doen naar regionale samenwerking. Er wordt gekeken naar de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en waterschappen en die van het bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van Agrifood.
Aanleiding is het feit dat het lopende regionale samenwerkingscontract tussen de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost Brabant in 2020 afloopt. Er wordt gekeken wat er tot nu toe is bereikt en welke stappen nog moeten worden gezet.

Samen met waterschappen werken gemeenten aan de kwaliteit van de leefomgeving. En in de Stichting Agrifood Capital focussen ondernemers, onderwijs en gemeenten op agrifood als katalysator van de regionale economie.

Gemeenten kunnen met dit onderzoek in de hand kijken hoe er vorm gegeven wordt aan verdere samenwerking na 2020. Het onderzoek door de drie Rekenkamercommissies is deze maand gestart en zal in april 2019 zijn afgerond.
advertentie

Lees ook deze artikelen