Osse raad stelt begroting vast

OSS - De nieuwe meerjarenbegroting van de gemeente Oss is donderdagavond zonder al te veel problemen goedgekeurd door de meerderheid van de gemeenteraad. Dit met tegenstemmen van de SP, LOF, D66 en de PvdA.
FietsverbodDe vergadering kende een vrij rustig verloop. De pittigste discussie ging over het (uitgestelde) verbod op het fietsen in het centrum. Volgens GroenLinks en LOF laat wethouder Van Orsouw een evaluatie zomaar in de la liggen waaruit blijkt dat de burgers fietsen in het centrum wél zien zitten. Van Orsouw wees er op dat verschillende partijen hebben onderzocht hoe de burgers er over denken, en dat op basis daarvan het verbod wordt ingevoerd. Dat leverde een fikse woordenwisseling op tussen Joop van Orsouw aan de ene kant en Dolf Warris (GroenLinks) en Gé Wagemakers (LOF) aan de andere kant.

Coalitie tevreden
In totaal werden 23 moties en amendementen ingediend door de partijen in de hoop de plannen op een aantal punten nog te kunnen wijzigen. De coalitiepartijen VDG, CDA, VVD en Beter Oss toonden zich uiteraard het meest tevreden over de begrotingsplannen. Zo was VDG bij monde van Hans Boerboom erg trots op wat âhun wethouderâ Frank den Brok inmiddels heeft bereikt op het gebied van de ontwikkeling van de accommodaties in wijken en kernen. Mari van Kilsdonk van het CDA sprak van een âbegroting met flinke maar realistische ambitiesâ.

Kritiek
Het meeste verweer kwam tijdens de vergadering van de partij LOF van Gé Wagemakers. Hij verweet het college geen keuzes te maken en bespeurde âweifelend en ontwijkend gedragâ bij de wethouders. Als voorbeelden haalde hij nog eens de gang van zaken aan rond de kermisfeesten en het crematorium. Ook de verhoging van de OZB leverde kritiek op, ook bij de SP en PvdA die een motie indienden om de verhoging geleidelijker in te voeren. Die motie werd uiteindelijk niet aangenomen.

Moties en amendementen
Uiteindelijk konden acht amendementen en moties rekenen op instemming van een meerderheid van de raad. Zo bepaalde de raad via het aannemen van een motie dat in De Maashorst aandacht moet zijn voor zowel vrije recreatie als natuur. En de gemeenteraad was unaniem in haar oordeel dat er in Oss een dekkend netwerk van AEDâs moet komen.
advertentie

Lees ook deze artikelen